Blog Archives

ระบบจัดการ Free Hosting (ฟรีโฮสติ้ง) ด้วย DirectAdmin (DA)

ไทยคลาวด์ (ThaiCloud) ให้บริการ Free Hosting (ฟรีโฮสติ้ง) เพื่อการศึกษานั้น! ทางเราได้เปิดให้ใช้งานฟรีโฮสติ้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้ทรัพยากรที่กำหนดไว้ เราเลือกใช้ระบบที่ใช้จัดการโฮสติ้งคือ DirectAdmin Web Control Panel (DirectAdmin : DA) ซึ่งเป็นระบบจัดการมาตรฐานของโลก และยังเป็นอันดับ 1 ของระบบจัดการโฮสติ้งในประเทศไทยอีกด้วย สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้งานตัวระบบจัดการ (Control Panel) ตัวใดมาก่อน นี่จะเป็นการเริ่มต้นใช้งานโฮสติ้งที่ดี แถมฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ความสามารถของระบบ DirectAdmin ฟรีโฮสติ้ง: สามารถจัดการโดเมนได้ สามารถจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้ สามารถจัดการการเข้าถึงของ FTP รวมถึงจัดการ FTP Account ได้ สามารถจัดการ

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in สาระน่ารู้